Una Reial Ordre autoritza la construcció d’un embarcador de mineral a la platja de Sagunt il’ocupació de terrenys de la platja amb una longitud de 400 metres a cada costat d´aquest.

Compartir
X