Tot i que les reduccions de plantilla i les limitacions salarials es van dur a peu de la lletra, no va succeir el mateix amb els costos financers que van descendir molt tímidament, amb la qual cosa van augmentar les pèrdues. Les inversions complementàries es van produir a un ritme molt lent i les inversions bàsiques (sobretot el Tren de Bandes en calent) es van col·locar en el centre d’una important polèmica que va paralitzar la Comissió de Seguiment dels Acords. Aquesta situació, unida a la incapacitat del Govern per estimular l’increment del consum d’acer, fan que aquest intent de reconversió entri via morta.

Compartir
X