La FCV Patrimoni Industrial i Memòria Obrera del Port de Sagunt ha iniciat les obres per a millorar la seguretat del recorregut visitable actual del Forn Alt núm. 2. Des de l’última actuació realitzada, fa quasi deu anys, resultava necessari comprovar l’estat de certs elements, com per exemple el refractari de les parets del cresol, o la xarxa de seguretat, la vida útil de la qual havia arribat a la seua fi i exigia una substitució i tibat.
L’obra en sí ha requerit del muntatge d’una bastida interior en tot el cresol amb forma circular, s’estan repassant i comprovant totes les parets per nivells, veient si hi ha material solt o amb perill de despreniment. D’esta forma, si hi ha alguna fissura, es realitzarà una fixació impedint un despreniment cap a la xarxa de seguretat. D’altra banda ha sigut necessari actuar sobre la plataforma, impermeabilitzant-la perquè el filtrat de l’aigua de pluja no perjudicara més els pilars de la base de l’ancoratge. D’esta manera s’aplicarà una pel·lícula taponadora i es repararan els pilars de l’estructura.
L’obra suposa una inversió de 27.739 euros, incloent bastimentades, mà d’obra, materials, gestió de residus, coordinació, seguretat i salut laboral, i assessorament arquitectònic davant un element amb tanta importància històrica.
El regidor de Patrimoni Cultural, Roberto Rovira Puente, ha agraït «el treball que s’està realitzant des de la Fundació de Patrimoni Industrial i Memòria Obrera del Port de Sagunt per la recuperació del nostre patrimoni industrial i la seua posada en valor. L’objectiu en esta actuació ha consistit a comprovar i reforçar els diferents elements del Forn Alt per a poder evitar la deterioració i certificar la seua seguretat i, com no, des de l’Ajuntament de Sagunt, a través de la Fundació continuarem actuant de manera periòdica amb treballs de manteniment per a garantir la conservació d’una de les peces clau del nostre patrimoni industrial».
Compartir
X