Dins del nostre Pla d’Internacionalització es troba la necessitat d’integrar-nos i connectar amb xarxes i entitats que perseguisquen els nostres mateixos objectius. Així en la passada reunió del Patronat de la Fundació es va adoptar l’acord de sol·licitar l’alta com a entitat en el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH). La Fundació estarà present en la pròxima Assemblea General de TICCIH España el pròxim 23 d’octubre a Madrid.

Per a més informació sobre el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH) pot consultar el seu lloc web http://ticcih.es/

 

Compartir
X