Landscapes – Moulding the Town

El segon programa on participarà la Fundació finançat per Europa és el Designscapes, Design-Enabled Innovation in Urban Environments, on han sigut seleccionades només 50 iniciatives en l’àmbit europeu i de les quals només dos espanyoles. La Fundació posseix una quantitat important de models de fusta herència d’Alts Forns, emprats per a la fabricació de peces de metall de fosa. La subvenció atorgada de 5.000 € es destinarà a la realització d’un estudi per a la possible integració dels models de fusta en el paisatge urbà, com a estratègia de disseny innovadora i sostenible