Mecenatge

Posada en valor d’espais industrials en desús, per a transformar-los en espais culturals i d’innovació que generen fluxos socials i d’economia circular amb la participació de la ciutadania, del major complex industrial creat a principis del segle XX a la Comunitat Valenciana (Compañía Siderúrgica del Mediterráneo), i de la trama urbana i les edificacions creades expressament al ritme del creixement de la fàbrica. També inclou la custòdia dels béns mobles, instruments i memòria documental i oral dels milers de persones que hi van contribuir amb el seu treball