La plantilla s´ha reduït en 1.000 obrers en relació els màxims de 1955-57. US. Steel adquireix un 25% del capital de AHV. Aquesta participació junt amb l´ajut estatal es tradueixen en una sèrie d´inversions que pretenen duplicar la producció, és l’anomenat ‘Plan Sagunto’.•Per la forta demanda siderúrgica mundial, el govern espanyol manifesta la seua intenció d´impulsar el sector si-derúrgic amb la construcció de la IV Planta Siderúrgica Integral.

Compartir
X