Amb el primer govern de la democràcia s’escomet un intent de reestructuració del sector mitjançant els Acords de Maig de 1981 que pretenien augmentar la productivitat reduint les càrregues financeres, reduint els costos laborals, millorant la qualitat dels productes, diversificant la producció i intercanviant productes entre les diferents empreses nacionals (‘Altos Hornos del Mediterráneo’, ‘Altos Hornos de Vizcaya’ i ‘Ensidesa’). Els acords es defineixen una sèrie d’inversions bàsiques (dues noves acereries per substituir algunes obsoletes, instal·lació de colades contínues fins a aconseguir que el 70% de l’acer fabricat ho sigui per aquest sistema, un nou tren de bandes en calent que permeti alimentar el tren a fred de Sagunt) que haurien iniciar-se en el bienni 1981-1982, i una sèrie d’inversions complementàries que haurien d’estar concloses en 1983.

Compartir
X